Praktische informatie

Zorgverlening

Wijkverpleging:
In de meeste gevallen wordt de zorg in de wijkverpleging vergoed vanuit de basisziektekostenverzekering. Om wijkverpleging te kunnen ontvangen moet u beschikken over een indicatie voor de Zorg verzekeringswet (ZvW), deze wordt onafhankelijk gesteld door een wijkverpleegkundige. Shiva Zorg kan in deze indicatiestelling voorzien. Beschikt u niet over een indicatie, of vind u deze niet toereikend, dan kunnen diensten op particuliere basis worden ingekocht. Uw verpleegkundige kan u hier verder over informeren.

Soms moet de zorgverlening direct starten, dat begrijpen wij.
In dat geval proberen we al op de dag van de aanvraag te starten en regelen we het papierwerk later.

Zorgmap:
Bij aanvang van onze zorgverlening ontvangt u de Shiva Zorg “zorgmap” in bruikleen.
Hierin treft u onze contactgegevens en allerhande informatie. 

Zowel de afspraken met ons zorgteam als onze rapportages worden in een elektronisch patiënten dossier (EPD) vastgelegd. U kunt meekijken in het EPD via Carenzorgt. Toegang verkrijgt u middels een toegangscode welke u, samen met de zorgmap, ontvangt bij aanvang zorg. In het EPD treft u ook het zorgplan dat wij samen met u en/of uw mantelzorgers hebben opgesteld. Wanneer de toegangscode is verlopen vraagt u gemakkelijk een nieuwe code aan bij onze zorgverleners. 

Menselijkheid voorop

Bij Shiva Zorg zijn wij trots op de bevlogenheid en de deskundigheid van onze medewerkers waardoor deze de beste zorg leveren. Het is elke dag opnieuw een mooie belevenis om bij cliënten thuis de best mogelijke ondersteuning te bieden en dit samen met collega’s te kunnen organiseren.