Medezeggenschap cliënten

Cliënten kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen
op de zorg die zij ontvangen.

Naast een duidelijke invloed op het zorgplan en op de zorgafspraken wordt cliënten (en hun naasten) op verschillende evaluatiemomenten om hun mening gevraagd. 

Mening en vervolg

Deze mening wordt vastgelegd op evaluatieformulieren en er wordt jaarlijks een analyse van de verkregen informatie gemaakt.
Ook wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.

Daarnaast hebben cliënten invloed op de zorg en het beleid, via de cliëntenraad. De cliëntenraad voert overleg met de directie en is samengesteld uit cliënten en verwanten. Shiva Zorg is gebaat bij kritische cliënten, die meedenken en mee praten over de kwaliteit van zorg.

Cliënten en hun naasten hebben vaak goede ideeën over verbeteringen in de dienstverlening. Voor onze cliëntenraad zijn wij voortdurend op zoek naar leden. Wij nodigen u daarom van harte uit zitting te nemen in de cliëntenraad.

Wilt u meer informatie, stuurt u dan een mail naar clientenraad@shivazorg.nl of bel 088-94944444 en vraag naar Sandra Kopijn. 

Menselijkheid voorop

Bij Shiva Zorg zijn wij trots op de bevlogenheid en de deskundigheid van onze medewerkers waardoor deze de beste zorg leveren. Het is elke dag opnieuw een mooie belevenis om bij cliënten thuis de best mogelijke ondersteuning te bieden en dit samen met collega’s te kunnen organiseren.